Relatie met je partner

Een belangrijke relatie

De relatie met je partner is een bepalende relatie in het leven. We stellen meestal dan ook best hoge eisen aan onze partner en aan de relatie. Want we willen gelukkig zijn!
Toch is iedere relatie in ontwikkeling en kent goede en slechte dagen. Maar soms slaat de weegschaal te veel door naar de negatieve kant….

Is een goede en liefdevolle relatie dan een sprookje? Eerlijk is eerlijk, niets is volmaakt. Maar je kunt wel veel meer uit je relatie halen dan je soms denkt.
Het begint bij erkennen dat je je niet zo gelukkig voelt en dit eerlijk communiceren naar je partner. Moeilijk? Ja, soms wel, en zeker als er al spanningen en barstjes in de relatie zijn. Dan is er hulp, trek bij mij aan de bel en ik ga met jullie aan het werk om de relatie weer op een beter spoor te krijgen. Ook als je wilt uitzoeken of je nog met elkaar verder wilt kun je bij mij terecht.

Waarom relatietherapie

Wanneer de relatie met je partner in zwaar weer komt, kan relatietherapie uitkomst bieden. Bijvoorbeeld bij:

  • Communicatieproblemen
  • Vertrouwensbreuk
  • Ruzies of irritaties
  • Langs elkaar heen leven
  • Problemen met de seksualiteit
  • Verschil in behoeftes en interesses
  • Idee uit elkaar te groeien
  • De intimiteit en passie is weg

Wat biedt relatietherapie jou en je partner?

We gaan op zoek naar negatieve patronen of obstakels waar jullie in vastlopen. Welke impact het heeft op jullie relatie? Van daaruit ontdekken we hoe jullie positieve veranderingen kunnen maken.
Ik ga met jullie in gesprek en zet oefeningen in zodat jullie daadwerkelijk verder komen in jullie relatie. Het uiteindelijke doel is dat jullie relatie hechter wordt en weer gaat sprankelen!

“De relatietherapie bij Reflectare heeft ons goed geholpen om meer naar onszelf en naar elkaar te luisteren. Doordat Elska met haar fijne persoonlijkheid een veilige setting wist te scheppen konden we allebei ons eigen verhaal vertellen met onze eigen gevoelens. Dit ging zowel om het huidige probleem in onze relatie, als ervaringen uit ons verleden, andere issues waar we momenteel mee te maken hebben en eventuele fysieke klachten. Elska luisterde zonder oordeel, vroeg goed door en analyseerde ook scherp wat er tussen ons gebeurde in (non-verbale) communicatie. Hierdoor werden patronen duidelijk en ze reikte ons manieren aan om daaruit te blijven. De holistische benadering vonden we heel waardevol. Het gaat nu beter in onze relatie en we zijn erg blij dat we therapie hebben gevolgd.”
Eva en Karin

Over de drempel heen oplossingen zoeken

Misschien vind je het spannend om over de relatie met je partner te praten. Over de problemen en je gevoelens. Dat is heel begrijpelijk.
Reflectare wil een veilige setting bieden. Er is ruimte voor ieders gedachten en er wordt met respect omgegaan met alle gevoelens die er zijn.
Juist door het uitspreken ervan ontstaat er meer begrip naar elkaar, meer inzicht en nieuw perspectief!