Relatie met je partner

Een belangrijke relatie

De relatie met je partner is een van de meest bepalende relaties in je leven. Die relatie is voortdurend in ontwikkeling en kent goede en slechte dagen. Eigenlijk willen we gewoon gelukkig zijn met onze partner en is het prachtig wanneer je bij elkaar het beste naar boven haalt, persoonlijk groeit en een steeds mooiere band opbouwt. Is dat een sprookje? Eerlijk is eerlijk, niets is volmaakt. Maar ik ben er van overtuigd dat we vaak veel meer uit onze relatie kunnen halen dan we denken.

Dat proces begint bij reflecteren op jezelf en met open en eerlijke communicatie naar je partner. Moeilijk? Ja, soms wel, maar iedereen kan het leren! En daar ga ik met jullie mee aan het werk. EFT is daarbij de leidraad.

Waarom relatietherapie

Wanneer de relatie met je partner in zwaar weer komt, kan relatietherapie wellicht uitkomst bieden.

Bijvoorbeeld bij:

  • Communicatieproblemen
  • Te weinig vertrouwen of bij wantrouwen
  • Moeilijk vinden de relatie vorm te geven
  • Problemen met de seksualiteit
  • Vragen over mannelijkheid en vrouwelijkheid
  • Moeilijk binding kunnen aangaan
  • Verdwijnen van de passie

Wat doet therapie voor de relatie met je partner?

We gaan op zoek naar negatieve patronen of obstakels waar jullie in vastlopen: Wat speelt er precies? Welke reacties roept het bij jullie op? Welke impact het heeft op jullie relatie? Van daaruit gaan we samen zoeken naar veranderingen en oplossingen. Als relatietherapeut leid ik de gesprekken en zet oefeningen in zodat jullie daadwerkelijk verder komen in jullie relatie. Het uiteindelijke doel is dat jullie relatie weer gaat schitteren! We geven de moed niet snel op maar als uiteindelijk blijkt dat het met de relatie echt niet meer de goede kant op kan gaan, zullen we dat ook onder ogen zien en bespreken.

Over de drempel heen oplossingen zoeken

Ik help jullie graag door te luisteren naar jullie problemen en met het zoeken naar passende oplossingen. Misschien vind je het spannend om over de relatie met je partner te praten, over jullie problemen of gevoelens. Dat is heel begrijpelijk. Wees ervan overtuigd dat er ruimte is voor ieders gedachten en met respect omgegaan wordt met alle gevoelens die er zijn. Juist door het uitspreken ervan ontstaat er meer begrip naar elkaar, meer inzicht en nieuw perspectief! Met het gesprek en met oefeningen help ik jullie verder op weg naar een gezonde relatie.

Wanneer kies je voor relatietherapie?

Veel stellen ervaren relatieproblemen: Heb je het idee dat je partner en jij langs elkaar heen leven? Dat de intimiteit weg is? Dat jullie andere behoeftes hebben en uit elkaar groeien? Elke relatie kent ups en downs. Maar laat problemen die in de weg zitten niet steeds groter worden! Ieder onopgelost conflict blijft een struikelblok waardoor het niet echt kan stromen in jullie relatie. Geef de relatie met je partner weer kans om tot bloei te komen. Neem de stap om in gesprek te gaan!