Relatieproblemen oplossen

Blijf niet piekeren over problemen in je relatie

Geef jezelf en je relatie met je partner de kans om tot oplossingen te komen. Neem de stap om in gesprek te gaan!

Veel voorkomende relatieproblemen

Ruzies of irritaties
Er kunnen allerlei oorzaken voor ruzie zijn. Soms snappen jullie zelf niet wat er nou steeds gebeurt! Waar gaan die irritaties eigenlijk over en waarom doen we zo?
Jullie kiezen de aanval en staan als kemphanen tegenover elkaar. Of bevriest een van jullie beide en vlucht zelfs weg? Soms wordt het ijzig stil…. Je voelt je onbegrepen en eenzaam.
Ruzies en irritaties leiden ertoe dat je relatie niet meer echt veilig en gezellig is en het stressniveau toe. Hoe kan dit anders?

Jullie leven langs elkaar heen
Je leeft nog wel in één huis, maar elkaar écht spreken doe je niet meer. De gesprekken gaan over de kinderen en de boodschappen, maar niet meer over jullie en over hoe je je voelt. Je wilt graag weten hoe je elkaar weer kunt bereiken.

De intimiteit is weg
Jullie raken elkaar niet meer aan. Geen spontane knuffels. Seks op een laag pitje. Wist je dat juist lichamelijk contact tussen twee personen belangrijk is voor een hechte band? Als je elkaar een lange knuffel geeft, dan komen er stoffen vrij ( o.a. oxytocine) die zorgen voor een geluksgevoel.
Waarom is de intimiteit verdwenen en hoe vind je elkaar weer?

Problemen met seksualiteit
Seksualiteit is niet altijd een onderwerp waarbij partners zich erg op hun gemak voelen om te bespreken. Toch is het goed om het hier over te hebben. Is het voor beide partners even bevredigend? Soms zijn er andere behoeften qua frequentie of beleving. Of voelt het soms zelfs of jullie als broer en zus leven? Hoe bespreek je dit met je partner?

Sleur
De passie van het eerste moment is weg. De roze bril is afgezet. Misschien zijn jullie al een lange tijd bij elkaar en ergens knaagt het: ‘Is dit het nou?’ Je merkt dat je soms zelfs aangetrokken raakt tot andere personen. Dan is het tijd om aan de bel te trekken.

Ruimte nodig
De een heeft meer ruimte nodig voor de eigen ontwikkeling dan de ander. De een wil graag dingen samen doen, terwijl de ander af en toe behoefte heeft om juist dingen alleen te doen. Hoe kom je op één lijn, zonder de ander te kort te doen?

Het vertrouwen is weg
Door allerlei situaties kan het vertrouwen in de ander weg zijn. Dat is heel pijnlijk en zorgt voor spanning. Toch wil je eigenlijk het liefst samen door en het niet zomaar opgeven. Hoe kom je weer bij elkaar?

Onenigheid over de opvoeding van de kinderen
Je voedt je kinderen samen op. Maar in de loop van de tijd blijkt dat jullie heel verschillend denken over ouderschap, taakverdeling en opvoedingskwesties. Wil je samen op één lijn komen?

Je overweegt een echtscheiding
Alle relatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat je aan een scheiding gaat denken. Misschien is het makkelijker om uit elkaar te gaan? Passen we nog wel bij elkaar? Moeten we zo samen oud worden? Maar wil ik dit echt wel?
Het is belangrijk om dit helder te krijgen, uit te zoeken of jullie elkaar nog opnieuw kunnen vinden of dat dat helaas niet meer het geval is.

Je relatieproblemen oplossen met relatietherapie of coaching

Relatietherapie of relatie-coaching helpt om problemen helder te krijgen, pijn uit te spreken en obstakels samen op te ruimen. Alle thema’s mogen aan bod komen.

EFT blijkt een krachtige relatietherapie waarmee veel relaties zich alsnog verdiepen en paren elkaar weer vinden. In een nieuw evenwicht, een hechtere verbinding en veelal met hernieuwde passie. Je kunt samen door!

Daar wil ik jullie graag bij te helpen.