Ruzie, luisteren naar protest

Niemand voelt zich prettig bij ruzie toch? En zeker niet met je geliefde! Hoe vaker ruzie, hoe slechter partners zich voelen. “Zit onze relatie nog wel goed?” “Moeten we wel doorgaan samen?” 
Een enkele keer is er een stel dat snauwt en ruziet uit gewoonte, tegelijk wetend dat het om niets belangrijks gaat en dat ze er zo weer met een zoen over heen stappen.

Vaak heeft ruzie een functie. De functie van protest. Meestal ontstaat ruzie als men zich op andere manieren niet gehoord voelt. En soms heeft iemand geleerd vooral op de protestmanier aandacht te vragen voor zijn issue.  Dr.Sue Johnson (EFT) geeft namen aan verschillende soorten ruzies omdat er verschillende signalen achter kunnen schuil gaan. HELP! HELP! Maar partners zijn, zeker niet tijdens een ruzie, bij machte om onderliggende signalen op te vangen! Veel mensen hebben de tools daarvoor nog niet ontdekt. Daar is onder andere openheid en een gerichtheid op de gevoelens van de ander voor nodig, en dat heb je niet zo maar even in the pocket.

Alhoewel iedere vergelijking mank gaat, vergelijk het met graffiti. Een in het oog springende vorm om aandacht te vragen. Graffiti is een creatieve uitingsvorm die bijna uitsluitend door jongeren gehanteerd wordt. In grote steden als New York gebruikten de straatjeugd graffiti om leuzen te plaatsen uit protest op misstanden als discriminatie en dergelijke. In ons eigen land was het in de jaren ‘80 en ‘90 een protestmiddel tegen de atoombom: “ Stop de atoombom!” Zo laat men van zich horen zonder te spreken en vraagt het luisteraars zonder oren. 
Deze groeperingen waren geen partners aan de onderhandelingstafel maar hadden grote behoefte iets van de muren af te schreeuwen! En ook volwassenen hebben soms de aandacht van hun partner nodig en roepen het uit!

Relatie Tip: hang eens een plakkaat in huis met wat leuzen in graffiti-stijl om de aandacht van je partner te vragen voor jouw issue. Vermijd verwijten!